BUCKMINSTERFULLERENE BUCKMINSTERFULLERENE BUCKMISTERFULLERENE FULLERENE FULLERENE FULLERENE GRAPHITE, DIAMOND, FULLERENE DIAMOND the structure of a diamond GRAPHITE
<< >>

FULLERENE

dvd (2,20 min.) (http://www.youtube.com/user/kstoll2011#p/a/u/1/_N76dub0dho)

FULLERENE
<<